background image

You Are here: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

25 -March -2019
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  22/08/2012.

ΤΗΣ Α.Ε. «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ ΑΕ»

Στο Καλλιάνι Αρκαδίας σήμερα22/08/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα18, στα γραφεία της εταιρείας, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ ΑΕ», μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Παρασκευόπουλου Παρασκευά.

Παρίσταντο οι κ.κ.:

1) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου , Πρόεδρος.

2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΑΣ του Ευθυμίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

3) ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αντωνίου , Εντεταλμένος Σύμβουλος.

4) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ του Μιχαήλ , Μέλος

5) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΒΕΝΙΩΤΗΣ του Δημητρίου , Μέλος.

6) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγή , Μέλος.

7) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΠΕΤΣΑΣ του Ιωάννη , Μέλος.

Απόντες οι:

1) ΞΕΝΟΦΩΝ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του Πάνου,  Αντιπρόεδρος.

2) ΜΠΟΡΑΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του Γεωργίου , Μέλος

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.- Λήψη απόφασης για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα λοιπά μέλη ότι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας ,το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα  να προβεί στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της μέχρι του διπλασίου του ήδη κατατιθεμένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής χωρίς να απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού της.

Με βάση τα ανωτέρω , και προκειμένου η εταιρεία να προβεί στην περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων της και την εφαρμογή των επενδυτικών της πλάνων   προτείνει όπως το κεφάλαιο της Ανωνύμου Εταιρείας αυξηθεί μέχρι του διπλασίου του ήδη υπάρχοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου  ήτοι κατά 60.000 ( εξήντα χιλιάδες) ευρώ, χωρίς να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο του καταστατικού.

Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση 1000 ονομαστικών μετοχών αξίας 60 ευρώ η κάθε μία, έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης θα ανέλθει στο ποσό των 120.000 ευρώ  διαιρούμενο σε 2000 μετοχές αξίας 60 ευρώ νη κάθε μία.

Σύμφωνα με το άρθρο 6,παραγραφος 3, του καταστατικού , με το οποίο  παρέχεται το δικαίωμα προτίμησης στους ήδη μετόχους ,ανάλογα με το ποσοστό τους στο ήδη υφιστάμενο κεφάλαιο το Διοικητικό Συμβούλιο θα καλέσει τους ήδη μετόχους  εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την δημοσίευση της παρούσας στο Φ.Ε.Κ Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε  να απαντήσουν με συστημένη επιστολή προς την εταιρεία στη διεύθυνση , ΑΛΦΕΙΟΣ- ΡΟΔΙ ΑΕ ΚΑΛΛΙΑΝΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ , ΤΚ 22008, εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , και με ποίο ποσό. Επίσης προτείνεται όπως οι μέτοχοι ενημερωθούν με απλή επιστολή ή άλλο πρόσφορο μέσο για την διαδικασία αύξησης του μ.κ.

Σε περίπτωση κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ελεύθερο με  άλλη απόφασή του να διαθέσει τις αδιάθετες μετοχές σε τρίτους οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν στην εταιρεία.

Το Διοικητικό συμβούλιο , αποδεχόμενο την εισήγηση του Προέδρου του , ομόφωνα αποφασίζει :

  1. Να αυξηθεί το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέχρι το διπλασιασμό του ήδη υπάρχοντος καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ήτοι μέχρι του ποσού των 60.000 ( εξήντα χιλιάδες ευρώ.
  2. Η αύξηση θα γίνει με την έκδοση χιλίων ( 1.000) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 60 ευρώ η κάθε μία.
  3. Η αύξηση θα γίνει χωρίς να τροποποιηθεί το σχετικό άρθρο 5 του καταστατικού.
  4. Το δικαίωμα προτίμησης οι ήδη υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να το ασκήσουν εντός προθεσμίας 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας  στο Φ.Ε.Κ Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε  ,οφείλουν δε να γνωστοποιήσουν με συστημένη επιστολή προς την εταιρεία στη διεύθυνση , ΑΛΦΕΙΟΣ- ΡΟΔΙ ΑΕ ΚΑΛΛΙΑΝΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ , ΤΚ 22008, εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου , και τον αριθμό των  νέων μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν.
  5. Επίσης αποφασίζεται  όπως οι μέτοχοι ενημερωθούν και με απλή επιστολή ή άλλο πρόσφορο μέσο για την διαδικασία αύξησης του μ.κ
  6. Σε περίπτωση κατά την οποία η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν καλυφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ελεύθερο με  άλλη απόφασή του να διαθέσει τις αδιάθετες μετοχές σε τρίτους οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν στην εταιρεία

Στη συνέχεια και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν  ως ακολούθως.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ


Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών Δ/Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ.