background image

You Are here: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

19 -February -2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΛΦΕΙΟΣ-ΡΟΔΙ ΑΕ»,  Της 17ης-05ου-2018

 

Σήμερα, ημέρα Πέμπτη, 17/0/2018, ώρα 17.30΄, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Γραφείου του Αντιπρόεδρου του ΔΣ, επί της οδού Ι. Δημακόπουλου 11, στην Τρίπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της «ΑΛΦΕΙΟΣ-ΡΟΔΙ Α.Ε.», ύστερα από έγγραφη (συνημμένη στο παρόν) πρόκληση του Προέδρου του, Παρασκευά Παρασκευόπουλου, η οποία συντάχθηκε και υπογράφηκε με ημερομηνία 13/03/2018 και κοινοποιήθηκε στα μέλη του Οργάνου, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του ΔΣ  διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού στη συνεδρίαση παρίσταντο τα επτά (7) από τα εννέα (9) μέλη του ΔΣ, ως ακολούθως:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΡΡΗΣ και ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος υπέβαλε ερώτημα στα μέλη του ΔΣ εάν συμφωνούν για τη συνεδρίαση του Οργάνου στο συγκεκριμένο τόπο και άπαντες εξέφρασαν  τη σύμφωνη γνώμη τους.

Δεν παρέστησαν, λόγω σοβαρού κωλύματος, αν και νομίμως κληθέντες, τα Μέλη του ΔΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΒΕΝΙΩΤΗΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ, τα οποία όμως, ως δήλωσαν στον Πρόεδρο του Οργάνου και στον επί των πρακτικών Σύμβουλο, συμφωνούν για τη συνεδρίαση του Οργάνου στο συγκεκριμένο τόπο.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν, ειδικά κληθέντες, ως «αναπληρωματικά» μέλη του ΔΣ  και οι μέτοχοι ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΙΠΕΤΣΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ και ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρίας.

Τα πρακτικά τήρησε ο – με σχετική απόφαση του ΔΣ ορισμένος – επί των πρακτικών σύμβουλος,   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Ακολούθως, το ΔΣ συζήτησε αναλυτικά και επί μακρόν, επί των θεμάτων της  Ημερήσιας  Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. …….
  2. 2. ……
  3. 3. …….
  4. 4. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ακολούθησε αναλυτική διαλογική συζήτηση, κατά την οποία έλαβαν το λόγο όλα τα μέλη του Οργάνου   και το ΔΣ έλαβε ΟΜΟΦΩΝΑ τις παρακάτω αποφάσεις:

1η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ  ΣΤΙΣ 17-05-2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 4ου ΘΕΜΑΤΟΣ της ΗΔ : ΣΥΓΚΛΗΣΗ   ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

Το ΔΣ της ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ  ΑΕ, ύστερα από αναλυτική διαλογική συζήτηση, ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ, χωρίς επιφυλάξεις, χωρίς μειοψηφίες, χωρίς λευκά, χωρίς αποχές, να συγκαλέσει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας,  τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ   ΔΙΑΤΑΞΗ

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΡΕΧΌΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για τις 8 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, στο χώρο του Εργοστάσιου - Έδρας της Εταιρείας, στο Κολίρι Πύργου Ηλείας.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  θα γίνει   στο χώρο του εργοστασίου-έδρας της εταιρίας, την ΚΥΡΙΑΚΗ 24 Ιουνίου 2018, ώρα 11.00.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση, οφείλει  να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Μετά την ολοκλήρωση των ενημερώσεων και συζητήσεων και τη λήψη των παραπάνω ΟΜΟΦΩΝΩΝ αποφάσεων, καθώς δεν υπάρχει προς συζήτηση άλλο θέμα, η συνεδρίαση έληξε και προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο το ΔΣ επικυρώνει αμέσως και αυθημερόν.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                                 Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ   ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ