background image

You Are here: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

25 -March -2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  -  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 118836914000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01-01-2017 έως 31-12-2017

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της ΑΛΦΕΙΟΣ-ΡΟΔΙ  ΑΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής καλεί τους Μετόχους της, στην Τακτική Γενική Συνέλευση 2018, που θα γίνει στις 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30, στην Έδρα της Εταιρίας, στο Κολίρι Πύργου Ηλείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρικής Χρήσης 2017 μετά των επ’ αυτού Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  2. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2017.
  3. 3. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη Χρήση 2017
  4. 4. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων για λοιπά θέματα της Εταιρίας

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  θα γίνει   στο χώρο του εργοστασίου-έδρας της εταιρίας, την  ΚΥΡΙΑΚΗ 2  Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 10.30.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση, έχουν όλοι οι Μέτοχοι, οι οποίοι δικαιούνται να μετάσχουν και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως, ή δια αντιπροσώπου.

Όλοι οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα της επιλογής τους, προς τα οποία έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση νομίμως, εγγράφως και ενυπογράφως.

Τα έγγραφα νομιμοποίησης όλων των αντιπροσώπων των Μετόχων, καταθέτονται υποχρεωτικά στην Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση του Σώματος, ήτοι μέχρι ώρα 10.30 της Τρίτης 14-8- 2018.

Όλοι οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος [είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου] στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, υποχρεωτικά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση του Σώματος, ήτοι μέχρι ώρα 10.30 της Τρίτης 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.

Όλοι οι Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, δύνανται εναλλακτικά - αντί στο Ταμείο της Εταιρίας - να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα.

Οι αποδείξεις της - σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο κατάθεσης των μετοχών - πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία υποχρεωτικά τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι ώρα 10.30 της Τρίτης 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018.

Νομικά πρόσωπα – Μέτοχοι της Εταιρίας, τηρουμένων αναλόγως όλων των ανωτέρω, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα, προς τα οποία έχουν παράσχει σχετική εξουσιοδότηση νομίμως, εγγράφως και ενυπογράφως.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί προς τα ανωτέρω μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Κολίρι Πύργου Ηλείας,  18  Ιουλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο